Για να μας στείλεται κάποιο email απλά αντικαταστήστε το (AT) με το @

Τα email δεν βρίσκονται στην κανονική τους μορφή για να μην αναγνωρίζονται από κακόβουλα προγράμματα (bots) που απόστέλουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam)