Σύνδεσμοι

Links

 

Environmental Organizations

www.archelon.gr ARCHELON – Society for the conservation of the sea-turtle (Caretta caretta)

www.arcturos.gr ARCTUROS – Civil Society for the Protection of Wildlife and the Natural Environment

www.ellinikietairia.gr Hellenic Society for the Protection of the Environment and the Cultural Heritage

www.eepf.gr  Hellenic Society for the Protection of Nature

www.ornithologiki.gr Hellenic Ornithological Society

www.greenpeace.gr Greenpeace

www.medsos.gr Mediterranean SOS

www.mom.gr Society for the Conservation of the Mediterranean Monk Seal

www.wwf.gr WWF Greece

www.wild-anima.gr
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

State Institutions

www.minenv.gr Ministry of the Environment, Public Works and Spatial Planning

www.minagr.gr  Ministry of Rural Development and Food

www.elga.gr  Hellenic Agricultural Insutance Organization

www.ekpaa.gr  National Center for the Environment and Sustainable Development

International Organizations

www.lcie.org
Large Carnivore Initiative for Europe

www.iucn.org
International Union for the Conservation of Nature

www.coe.int
Council of Europe

www.ecnc.nl
European Center for Nature Conservation

www.bearbiology.org

www.iba.org

http:// europa.eu.int /comm/environment /nature/home.htm
European Commission - DG Environment – Nature Conservation page

http://www.forumsocialmundial.org.br/
World SocialForum

Πληροφοριακό Υλικό για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/
large_carnivores_know_no_boundaries.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

http://www.kora.ch/sp-ois
ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ