Σύνδεσμοι

Links

Από εδώ μπορείτε να μεταφερθείτε σε ιστοσελίδες άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Περιβαλλοντικές οργανώσεις

www .archelon.gr
ΑΡΧΕΛΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ

www.arcturos.gr
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

www.ellinikietairia.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

www.eepf.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.ornithologiki.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.greenpeace.gr
GREENPEACE

www.medsos.gr
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

www.mom.gr
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

www.wwf.gr
WWF ΕΛΛΑΣ

www.wild-anima.gr
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής

Προγράμματα LIFE

http://www.lifextra.it Improving the conditions for large carnivore conservation - a transfer of best practices

http://www.pindoslife.gr Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας και του οικοτόπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης.


Κρατικοί φορείς

www.minenv.gr
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

www.minagr.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.elga.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

www.ekpaa.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεθνείς οργανισμοί

www.lcie.org
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ

www.iucn.org
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.coe.int
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

www.ecnc.nl
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.bearbiology.org

www.iba.org

http:// europa.eu.int /comm/environment /nature/home.htm
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

http://www.forumsocialmundial.org.br/
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Πληροφοριακό Υλικό για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/
large_carnivores_know_no_boundaries.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

http://www.kora.ch/sp-ois
ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ