Εθελοντισμός, τρόπος συμμετοχής

…σε δράσεις συνεργατικές και κοινωνικές που σκοπεύουν στην αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε έτσι, μόνοι μας, τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Δεν μπορούμε όμως και να καθόμαστε αμέτοχοι. Οι δράσεις μας αποτελούν άλλωστε μια άμεση υπενθύμιση των προβλημάτων και πίεση για την αντιμετώπισή τους.

Μια μορφή κοινωνικού ελέγχου απέναντι σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις, μια συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.

Μαζί με τους ίδιους τους εθελοντές λοιπόν, σχεδιάζουμε δράσεις που απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής και σέβονται την τοπική κοινωνία. Δράσεις πολύπλευρες και συμμετοχικές, που υπερβαίνουν τα όρια μιας απλής «απλήρωτης εργασίας». Δράσεις που μας χωρούν όλους και όλες που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, ανεξάρτητα από ηλικία ή μόρφωση, καταγωγή ή γλώσσα.

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνονται και τα Προγράμματα Εθελοντισμού. Κάθε καλοκαίρι, σε σημαντικούς ορεινούς βιοτόπους, εθελοντές και εθελόντριες κάθε ηλικίας, μαζί με τα επιστημονικά στελέχη της «Καλλιστώ» και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, υλοποιούμε προγράμματα δασοπροστασίας, συνεργαζόμαστε στην έρευνα για τη φύση και την ιστορία της περιοχής, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δημιουργικές παρεμβάσεις στο πεδίο, ενημερώνουμε επισκέπτες και παραγωγούς, βοηθάμε στην επόπτευση των Προστατευόμενων Περιοχών.
Και ταυτόχρονα  πλουτίζουμε και εμείς σε γνώσεις, εμπειρίες, σχέσεις.

Στη Ροδόπη, το Γράμο ή τα βουνά των Γρεβενών σας καλούμε να συμμετάσχουμε μαζί στην προσπάθεια να γεμίσουν τα βουνά μας ξανά από ζωή

Γίνε εθελοντής

Επικοινωνία:
Αν θέλεις να συμμετέχεις στα προγράμματα συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα

Μελλοντικές Δραστηριότητες