Προγράμματα Εθελοντισμού Καλοκαίρι ΄09

Για τρίτη χρονιά, η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, υλοποίησε το  εθελοντικό πρόγραμμα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης σε σημαντικές δασικές περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα διήρκεσε από τις 12 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου και στην επιτυχή ολοκλήρωσή του συνέβαλε σημαντικά και φέτος, η υποστήριξη του ΟΤΕ (χορηγός του προγράμματος).

Για την επίτευξη του βασικού στόχου του προγράμματος, δηλαδή την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων της Βόρειας Πίνδου από τη Βάλια Κάλντα μέχρι και τον Γράμο, συγκροτήθηκαν οχτώ ομάδες εθελοντών, συνολικά 48 ατόμων.

Εκτιμούμε ότι πέρα από την συμμετοχή των εθελοντών στην κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς, η δημοσιοποιημένη παρουσία των ομάδων λειτούργησε αποτρεπτικά σε ενδεχόμενα εγκληματικών ενεργειών, μειώνοντας τον κίνδυνο εμπρησμών. Το πρόγραμμα συνέβαλε επίσης στην ευαισθητοποίηση και την περιβαλλοντική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, των επισκεπτών και των ίδιων των εθελοντών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στην προσέγγιση, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Πέρα από τις δράσεις δασοπροστασίας και ενημέρωσης για την πρόληψη από δασικές πυρκαγιές, οι ομάδες καταγράψανε το δασικό οδικό δίκτυο και τα μονοπάτια των περιοχών καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν και ενέργειες καταγραφής παρουσίας καφέ αρκούδας και καθαρισμός σημαντικών μονοπατιών.

Δείτε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος (PowerPoint).

volunteer

Γίνε εθελοντής

Επικοινωνία:
Αν θέλεις να συμμετέχεις στα προγράμματα συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα

Εθελοντισμός 09

Εθελοντισμός 09

Εθελοντισμός 09

Εθελοντισμός 09

Εθελοντισμός 09