Σεμινάρια

Σεμινάρια και εκδρομές

Για την «Καλλιστώ», ο εθελοντισμός για το περιβάλλον δεν είναι μόνο μια προσφορά δωρεάν εργασίας, αλλά μια διαδραστική διαδικασία, όπου ο εθελοντής συνδιαμορφώνει το πλαίσιο και τους στόχους των δράσεων που συμμετέχει, αλλά και αποκομίζει γνώσεις, εμπειρίες και άλλα οφέλη από τη συμμετοχή του.

Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι συμβάλλει τα μέγιστα η όσο το δυνατό καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση των υποψήφιων εθελοντών/τριών. Έτσι, εγκαινιάσαμε ένα θεσμό σεμιναρίων εκπαίδευσης γύρω από σημαντικά ζητήματα προστασίας και διαχείρισης που απευθύνονται σε εθελοντές - και όχι μόνο.

Την άνοιξη του 2006 έγιναν τρεις συνεδρίες, με θεματικές γύρω από τη διαχείριση και προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών.

Το 2007 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε εφτά σεμινάρια, πάνω στην ίδια γενική θεματική, που κάλυψαν θέματα όπως:

  1. Ορεινές περιοχές και Προστατευόμενα Είδη: Πρακτικές Διατήρησης και Διαχείρισης.
  2. Εθελοντισμός: τρόπος συμμετοχής.
  3. Πρακτικές επιστημονικής έρευνας στο πεδίο.
  4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Προστατευόμενες Περιοχές.
  5. Οικοτουρισμός σε Προστατευόμενες Περιοχές.
  6. Τοπικές κοινωνίες, προστασία και παραγωγή.
  7. Οι Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πλαίσιο τον Μάρτιο του 2007 οι εθελοντές και οι εθελόντριες της «Καλλιστώ» είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια τριήμερη περιήγηση στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ενημερώθηκαν για τις δράσεις που αναπτύσσει εκεί η «Καλλιστώ». Στα τέλη του Ιουλίου οι εθελοντές μας γνώρισαν την Οροσειρά Ροδόπης, μέσα από εκδηλώσεις και περιηγήσεις που οργανώσαμε στην περιοχή.

Το Μάϊο του 2008 πραγματοποιήσαμε δύο σεμινάρια σε αίθουσες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το πρώτο είχε τίτλο "Δασικές Πυρκαγιές: Οι περσινές καταστροφές, η πολιτική δασοπροστασίας, η συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των εθελοντών"  και το δεύτερο "Οι Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα: η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43 για το Δίκτυο  Natura 2000 και η κατάσταση των Φορέων Διαχείρισης: Εισηγήσεις από νομικούς και στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων και Φορέων Διαχείρισης" 

Μετά από τα πρώτα αυτά  χρόνια, πιστεύουμε ότι ο θεσμός των σεμιναρίων αξίζει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα σχέδια και τις ιδέες μας για την ερχόμενη περίοδο.

Το 2009 οργανώσαμε:

1ο Σεμινάριο
Τετάρτη 13 Μαίου
"Μεγάλοι οδικοί άξονες και η επίπτωση τους στο περιβάλλον. Περίπτωση Εγνατίας"
 
2ο Σεμινάριο
Δευτέρα 18 Μαίου
"Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης"

3ο Σεμινάριο
Δευτέρα 25 Μαίου
"Η συμβολή των οργανώσεων και των εθελοντών/τριοών στη Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση. Το παράδειγμα της Βόρειας Πίνδου".

Γίνε εθελοντής

Επικοινωνία:
Αν θέλεις να συμμετέχεις στα προγράμματα συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα

σεμινάρια

σεμινάρια

σεμινάρια