δράσεις

δράσεις

Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, αλλά και όλη τη Ν.Α. Ευρώπη:

 

βέλος Σχεδιάζουμε και συντονίζουμε εκστρατείες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

βέλος Οργανώνουμε την προσφορά εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.

βέλος Παρεμβαίνουμε για να εξουδετερωθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

βέλος Ασκούμε πίεση για τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και διεθνών Δικτύων, όπως το NATURA 2000.

βέλος Αναπτύσσουμε πολύπλευρες συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, δίκτυα και ιδρύματα, εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Έχουμε δρόμο πολύ για να πετύχουμε τους στόχους μας.
Μαζί σας πλουτίζουμε τις ιδέες, διευρύνουμε τη συμμετοχή, υποστηρίζουμε ολοένα και μεγαλύτερα σχέδια δράσης.

Υπάρχει θέση, ρόλος,
δουλειά για όλους!

πεταλούδα
Δίνουμε το παρόν

Σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, εκπροσωπώντας ( Οροσειράς Ροδόπης) ή στηρίζοντας (Βόρεια Πίνδος) τη συμμετοχή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων .

Στο Βαλκανικό Δίκτυο για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων, που διασυνδέει πολλούς ειδικούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων (LCIE-IUCN WorkingGroup),  στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές και ιδρύματα από 29 χώρες της Ευρώπης.