Ευαισθητοποίηση

Η προβολή και η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως η δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των φορέων δημόσιας διοίκησης αποτελούν μερικές από τις ουσιαστικότερες δράσεις της «Καλλιστώ».

γεφύριπαραλία

Για το λόγο αυτό, η «Καλλιστώ» σχεδιάζει, υλοποιεί ή/και υποστηρίζει εκστρατείες και δομές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης , που αποσκοπούν στη "μετάφραση" δυσνόητων περιβαλλοντικών, πολιτικών, οικονομικών και επιστημονικών εξελίξεων σε έννοιες κατανοητές από το ευρύ κοινό και αφετέρου στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.

Με τη δική σας βοήθεια και ενεργή συμμετοχή προγραμματίζουμε μια σειρά από:

Εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, με θέμα το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του και στόχο την ανάδειξη της καλλιτεχνικής αξίας της φύσης

Εκδρομές και περιηγήσεις για να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα μέλη και οι φίλοι της «Καλλιστώ» τα ελληνικά βουνά.

Μουσικές εκδηλώσεις και συναυλίες για να ...διασκεδάσουμε
Αλλά και διαλέξεις, προβολές ταινιών και video.

Επίσης, η παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων , τηλεοπτικών spot , η παρουσία μας στο διαδίκτυο με μια δυναμική και συνεχώς ανανεούμενη ιστοσελίδα, έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Τέλος, προχωρούμε στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση των αγροτών (καλλιεργητών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων κ.λπ.) και ευρύτερα των κατοίκων της υπαίθρου, σε θέματα που αφορούν:

  • στη γεωργική ασφάλιση και τη λήψη μέτρων πρόληψης ζημιών που προέρχονται από μεγάλα σαρκοφάγα
  • στη σχέση γεωργίας-φυσικού περιβάλλοντος
  • στην προώθηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
  • στην εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων
  • στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στην υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας με στόχο την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην γεωργία και τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης.
πεταλούδα
ουρανός