Στο σχετικά μικρό διάστημα από την ίδρυση της «Καλλιστώς», κάναμε ήδη πολλά:

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2005

 • Η δράση - σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ», με τίτλο «Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από το Πρόγραμμα Νεολαία», υλοποιήθηκε μεταξύ 8 και 18 Ιουλίου 2005 στο Δασικό χωριό της Ελατιάς Δράμας. Χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2006

 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Συστηματικής Παρακολούθησης της συμπεριφοράς των Λύκων στην περιοχή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου-Δομοκού», με αντικείμενο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα μελέτης που ανετέθη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στη σύμπραξη των μελετητών «ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ - Γιαννάτος Γερ. - Αργυρόπουλου Δ. - ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ». Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Απρίλιο του 2006. 
 • Σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ» με τίτλο «Κατάρτιση για την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας σε περιβαλλοντικά θέματα». Το σχέδιο αφορούσε στην κατάρτιση νέων από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία) και υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Νομό Καστοριάς (Δήμος Ορεστίδας, ορεινός όγκος Γράμμου) από 9 έως 18 Ιουλίου 2006.
 • Πρόγραμμα “Twinning” με τίτλο Capacity building of staff members of the NGO “ERINA” with assistance provided by the Greek NGO “Callisto” που χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του έργου αυτού στελέχη της «Καλλιστώ» παρείχαν τεχνογνωσία και κατάρτιση σε στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Erina”, στη γειτονική ΠΓΔΜ, με σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της οργάνωσης αυτής και την «αδελφοποίηση» των δύο οργανώσεων. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006.

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2007

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Istituto Ecologia Applicata («Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) που ανέλαβε να ετοιμάσει «Κατευθυντήριους άξονες για Σχέδια Διαχείρισης Πληθυσμών Μεγάλων Σαρκοφάγων» («Guidelines for population Level Management Plans for Large Carnivores») για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η «Καλλιστώ» ανέλαβε την ευθύνη ετοιμασίας των σχεδίων αυτών για τη Νοτιανατολική Ευρώπη – Βαλκανική χερσόνησο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2007.
 • Πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία»: Τεκμηρίωση και ανάδειξη σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με το οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού. Η εξειδικευμένη προσέγγιση των σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πρόκειται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παραγωγής ενός δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) διαδικτυακού τόπου που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και το σύγχρονο πολιτισμό των εν λόγω περιοχών, σε γεωγραφική κλίμακα είκοσι (20) νομών, που χωροταξικά συνδέονται με το σύγχρονο οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων της. Το έργο που ανέλαβε η «Καλλιστώ» χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3. Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007.
 • Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον λύκο (Canis lupus) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου LIFE και του έργου COEX - “Improving Coexistence of Large Carnivores and Agriculture in South Europe”, με κωδικό LIFE04NAT/IT/000144. Η «Καλλιστώ» επελέγη από τον δικαιούχο του προγράμματος («Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) για να σχεδιάσει το υλικό που θα κυκλοφορήσει σε έξι χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα). Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007.
 • Πρόγραμμα PHARE: «Development of Cross-Border Cooperation as a Basis for Effective Conservation of Brown Bear Population and Habitats in Western Rhodope Region». Πρόκειται για πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρικών και Ελληνικών ΟΤΑ και ΜΚΟ για την διατήρηση των πληθυσμών και ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας στην Δυτική Ροδόπη. Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2008

 • «Κοινές στρατηγικές και συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων του Γράμμου». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδας-Αλβανίας, της Νομαρχίας Καστοριάς, η οποία ανέθεσε την υλοποίησή της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η εταιρία αυτή ζήτησε την επιστημονική υποστήριξη της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση του έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή κειμένων που περιλήφθηκαν σε ενημερωτικό οδηγό της περιοχής του Γράμμου και (β) την επιστημονική επιμέλεια των εκθεμάτων του Κέντρου Ενημέρωσης Γράμμου, στο Νεστόριο Καστοριάς. Το έργο, διάρκειας 3 μηνών, ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008.
 • Σεμινάριο Κατάρτισης 50 νέων από την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία, την Κροατία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα με θέμα «Θεσμική κατοχύρωση και νομικό καθεστώς των Προστατευόμενων Περιοχών στα Βαλκάνια με έμφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα» χρηματοδοτείται από τη Νέα Γενιά σε Δράση (Σύμβαση 3.1.2/R4/2007/1). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας από τις 10 έως τις 17 Μαρτίου 2008.
 • «Δράσεις Ενίσχυσης Της Απασχόλησης Ανέργων Με Την Ενεργό Συμμετοχή Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)». Χρηματοδότηση της «Καλλιστώς» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση πέντε Σχεδίων Δράσης: (1) «Δικτύωση με Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς με Στόχο την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού», (2) «Στοχευμένες Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης, σε Περιοχές Επαναποίκησης από την Καφέ Αρκούδα», (3) «Ενημέρωση κτηνοτρόφων και επισκεπτών της Προστατευόμενης Περιοχής Ροδόπης περί διαχειριστικών μέτρων και μείωση των συγκρούσεων», (4) «Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τα Ορεινά Οικοσυστήματα του Ν. Καστοριάς με Συμμετοχή Εθελοντών» και (5) «Παρεμβάσεις για την Προστασία των Παραποτάμιων Περιοχών του Πηνειού». Οι δράσεις ήταν 12-μηνης διάρκειας η κάθε μία.
 • «Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης»: Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), Μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η «Προγράμματα σε Προστατευόμενες Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος». Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το ΕΚΤ και περιλάμβανε τον σχεδιασμό προγράμματος από ομάδα ειδικών συνεργατών της ΜΚΟ «Καλλιστώ» και στη συνέχεια την υλοποίησή του από τον «Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης». Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2008.
 • «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στα Βαλκάνια για την αποτελεσματική εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου»: Στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος αυτού που ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EuropeAid/125785/C/ACT/Multi) και υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ EcoArk της Βουλγαρίας, η «Καλλιστώ» συμμετείχε ως εταίρος και ανέλαβε την κατάρτιση στελεχών της ΜΚΟ και άλλων τοπικών φορέων, μέσω σεμιναρίου με κεντρικό θέμα το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη βιώσιμων μορφών τουρισμού», που οργανώθηκε στο Σμίλιαν (Smiljan) Βουλγαρίας, από 28 έως 30 Ιουλίου 2008.
 • «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά οικοσυστήματα και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A Ελλάδας-Βουλγαρίας, Μέτρο 3.2: «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (Κωδικός MIS: 102207). Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, εκδόθηκαν και διακινήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικό δελτίο και δύο βιβλία με θέμα τα μεγάλα σαρκοφάγα, κατασκευάστηκε και λειτούργησε website, οργανώθηκαν εκδηλώσεις για το κοινό, ημερίδες και ανταλλαγή επισκέψεων με τη Βουλγαρία, καθώς και δράσεις υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με εθελοντές, που αναζήτησε, κατάρτισε, εξόπλισε και συντόνισε η «Καλλιστώ». Η υλοποίηση του έργου έγινε στο διάστημα Νοέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2008.
 • «Προστασία των δασών και πρόληψη δασικών πυρκαγιών με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών και εθελοντριών». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την «Πίνδος Περιβαλλοντική» και αφορούσε στη συγκρότηση ομάδων εθελοντών που ανέλαβαν να κάνουν περιπολίες και να στελεχώσουν πυροφυλάκια που δεν καλύπτονταν ικανοποιητικά σε δασικές περιοχές στη Βόρεια Πίνδο (Βάλια Κάλντα) και στο Γράμο. Σε ό,τι αφορά στις δράσεις της «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από χορηγίες του Ιδρύματος Λάτση και του ΟΤΕ. Η υλοποίηση του έργου έγινε το διάστημα Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2008.
 • «Σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων λόγω οδικών και συμπληρωματικών έργων»: Η εκπόνηση της μελέτης αυτής ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2007 στην «Καλλιστώ» στο πλαίσιο του Μέτρου «Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006»). Προσέφερε ένα σημαντικό εργαλείο για την υιοθέτηση προτύπων εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής οδικών αξόνων, ειδικότερα σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στις οποίες διαβιούν σημαντικά είδη της άγριας πανίδας, κυρίως θηλαστικών. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.
 • «Ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με την Αλβανία σε θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδας-Αλβανίας, του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», ο οποίος ανέθεσε την υλοποίησή της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η εταιρία αυτή ζήτησε τη συνεργασία της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση του έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την συγγραφή «Οδηγού Εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών» (για λογαριασμό του Ε.Π. Hotova Αλβανίας), (β) την εκπόνηση «Συμβουλευτικής Έκθεσης» για τη διαχείριση του Αλβανικού Πάρκου «Hotova» και (γ) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή κειμένων που περιλήφθηκαν σε φυλλάδια και «πολυμεσικές» εφαρμογές για τα Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου (Ελλάδας) και Hotova (Αλβανίας). Το έργο, διάρκειας 5 μηνών, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008.
 • «Παρακολούθηση της πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου». Η «Καλλιστώ» επιλέχθηκε, με διαδικασία διαγωνισμού που προκήρυξε ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, για την υλοποίηση αυτού του έργου, εστιάζοντας στα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι, αγριόγιδο, βίδρα), στην ορνιθοπανίδα (αρπακτικά, δρυοκολάπτες, μαυροπελαργοί, αλπικά στρουθιόμορφα), την ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια (τρίτωνες). Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση κατανομής και πληθυσμών από τα προαναφερόμενα είδη και η θέσπιση και πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης με δυνατότητα μακροπρόθεσμης εφαρμογής του από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. καθώς και η εγκαθίδρυση διαχειριστικών πρακτικών για την διατήρηση των παραπάνω. Η υλοποίηση του έργου έγινε στο διάστημα Μάιος έως Δεκέμβριος 2008.
 • «Δράσεις Ενίσχυσης Της Απασχόλησης Ανέργων Με Την Ενεργό Συμμετοχή Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)». Επιχορήγηση της «Καλλιστώς» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση δύο νέων Σχεδίων Δράσης: (1) «Δράσεις Ενημέρωσης Και Κινητοποίηση Εθελοντών Για Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Παραγωγών Και Επισκεπτών Στο Σιδηρόνερο Δράμας» και (2) «Παρεμβάσεις για την Προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών στη Δυτική Θεσσαλία». Οι δράσεις ήταν 10-μηνης διάρκειας η κάθε μία (1/3 έως 31/12/2008).

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2009

 • Πρόγραμμα «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα Μεγάλα Θηλαστικά και στα Ενδιαιτήματά τους από την Κατασκευή και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά (Τμήμα 4.1)». Η «Καλλιστώ» ανέλαβε το συντονισμό του έργου αυτού, διάρκειας δύο ετών, καθώς και την ευθύνη παρακολούθησης των επιπτώσεων στα μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα-λύκο) κατά τη φάση κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Η φάση αυτή του κληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009.
 • Πρόγραμμα «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως την είσοδο της Σήραγγας Παναγιάς (τμήμα 3.5.1/2) της Εγνατίας Οδού». Η «Καλλιστώ» ανέλαβε χρέη συμβούλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου αυτού. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009.
 • Πρόγραμμα «Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο»: Το έργο αυτό εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, Μέτρο 5.2). Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και παραγωγή μίας ταινίας διάρκειας 50΄ λεπτών, που καλύπτει θέματα όπως τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα-λύκος) στη γεωργία, καθώς και τα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους βιοτόπους τους από την κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων.
 • «Πρόγραμμα Καταγραφής και Προστασίας του Τσακαλιού στην Ελλάδα». Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το WWF-Ελλάς. Στόχος της συνεργασίας αυτής ήταν η μελέτη της εξάπλωσης και της κατάστασης των πληθυσμών του τσακαλιού (Canis aureus), στην Πελοπόννησο και την Χαλκιδική, η διατύπωση και προώθηση μέτρων προστασίας και διαχείρισής του, καθώς και η ανάληψη κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009.

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2010

 • Πρόγραμμα παρακολούθησης του λύκου στην περιοχή κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Στερεάς Ελλάδας Ε65 - νότιο τμήμα (Χ.Θ 43-60), σε συνεργασία με την υπεύθυνη κατασκευαστική εταιρία ΤΕΡΝΑ και την κοινοπραξία κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65. Το έργο είχε διάρκεια ενός έτους (10ος 2009-10ος 2010) και η τελική εγκεκριμένη αναφορά παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2011. Το έργο είχε ως στόχο την σύνταξη λεπτομερών κατασκευαστικών τεχνικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάτμησης των βιοτόπων του λύκου στην Στερεά Ελλάδα (είδος προτεραιότητας 92/43). Η αξιολόγηση των θέσεων των τεχνικών βασίσθηκε σε εκτεταμένες εργασίες πεδίου συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής τηλεμετρίας λύκων, καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων και συστήματος καταγραφής με υπέρυθρες κάμερες. Το πρόγραμμα πέτυχε την έγκριση και ενσωμάτωση πολλών τεχνικών έργων όπως πράσινες γέφυρες, γέφυρες και κάτω διαβάσεις πανίδας.

  • Πρόγραμμα επικαιροποίησης των τεχνικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατάτμησης των βιοτόπων του λύκου στην Στερεά Ελλάδα (είδος προτεραιότητας 92/43) στην περιοχή κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Στερεάς Ελλάδας Ε65 - νότιο τμήμα (Χ.Θ 14-27), σε συνεργασία με την υπεύθυνη κατασκευαστική εταιρία Dragados, το γραφείο περιβαλλοντικών μελετών ‘Αργυρόπουλος και συνεργάτες» και την κοινοπραξία κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65. Το έργο είχε ως στόχο την αναγκαία επικαιροποίηση και τροποποίηση των τεχνικών προτάσεων που είχαν διατυπωθεί το 2006 από την Καλλιστώ, αναγκαιότητα που προέκυψε από την αλλαγή χάραξης του Ε65. Το έργο είχε διάρκεια 2 μήνες (9ος 2010-11ος 2010). Η αξιολόγηση των θέσεων των τεχνικών βασίσθηκε στην επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων που είχαν συγκεντρωθεί από εκτεταμένες εργασίες πεδίου συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής τηλεμετρίας λύκων, καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων και συστήματος καταγραφής με υπέρυθρες κάμερες. Το πρόγραμμα πέτυχε την έγκριση και ενσωμάτωση πολλών νέων τεχνικών έργων όπως, γέφυρες και κάτω διαβάσεις πανίδας.


Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2011

 • «Πρόγραμμα Εθελοντικής Δασοπροστασίας Σέιχ Σου 2011». Το πρόγραμμα αφορούσε στη συγκρότηση ομάδων εθελοντών που ανέλαβαν να κάνουν περιπολίες και να στελεχώσουν το σπιτάκι ενημέρωσης (πλησίον της πυροσβεστικής), του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου σε συνεργασία και συνεννόηση με το Δασαρχείο και την Πολιτική Προστασία, της οποίας η ομάδα της Καλλιστώς είναι και μέλος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από χορηγία του ΟΤΕ. Η υλοποίηση του έργου έγινε το διάστημα του Αυγούστου του 2011.
 • «Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος της Πάφου». Το έργο υλοποιήθηκε από τη σύμπραξη των μελετητικών γραφείων Δ. Τσιάρας - Δ. Παλάσκας και της περιβαλλοντικής οργάνωσης "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών Κύπρου. Ο γενικός στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της διαχείρισης του Δάσους Πάφου και η προστασία της βιοποικιλότητας και των άλλων λειτουργιών του Δάσους μέσω της ετοιμασίας και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου. Η περίοδος υλοποίησης του έργου ήταν από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2011
Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2012
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης του λύκου και των μεγάλων θηλαστικών στην περιοχή κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου-Δομοκού (ΝΣΓΥΤ, ΧΘ 0-51) κατά τη φάση κατασκευής (ΦΑΣΗ Β’) , σε συνεργασία με την υπεύθυνη κατασκευαστική κοινοπραξία του έργου, τον ΕΡΓΟΣΕ και το γραφείο περιβαλλοντικών μελετών «Αργυρόπουλος και συνεργάτες».  Το έργο είχε ως στόχο την μελέτη της επίδρασης του κατασκευαστικού σταδίου της ΝΣΓΥΤ στον πληθυσμό του λύκου, την περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών μέτρων περιορισμού της κατάτμησης των βιοτόπων για τα μεγάλα θηλαστικά πέραν των ήδη εγκεκριμένων (πράσινες γέφυρες, κάτω διαβάσεις πανίδας κ.α) από την φάση Α’ του προγράμματος (ΚΑΛΛΙΣΤΩ 2006). Η αξιολόγηση βασίζεται σε εκτεταμένες εργασίες πεδίου συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής τηλεμετρίας λύκων, καταγραφής βιοδηλωτικών ενδείξεων και συστήματος καταγραφής με υπέρυθρες κάμερες. 
Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013
 • LIFE Pindos/Grevena (LIFE07 NAT/GR/000291). Το έργο υλοποιήθηκε  στο Νομό Γρεβενών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών/ΕΘΙΑΓΕ, την Αναπτυξιακή Γρεβενών και άλλους εταίρους, με αντικείμενο την επίδειξη διαχειριστικών δράσεων για την διατήρηση του είδους της Καφέ Αρκούδας και του τύπου οικοτόπων Μαύρης Πεύκης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. 
 • LIFE EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/000502). Πρόκειται για ένα πολυεθνικό πρόγραμμα, μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, την υλοποίηση δράσεων του οποίου ανέλαβε για την Ελλάδα η ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Το έργο αφορούσε στη μεταφορά εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη βελτίωση των όρων διατήρησης μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα-λύκος) και συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, η επιλεχθείσα περιοχή εφαρμογής του έργου είναι τα ορεινά Τρίκαλα (Θεσσαλία).
 • «Προκαταρκτική έρευνα και περιορισμός-θεραπεία του υβριδισμού μεταξύ λύκου και σκύλου στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης». Το έργο περιλάμβανε έρευνα του υβριδισμού των δύο ειδών στην περιοχή μελέτης και επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των υβριδίων. Στόχο είχε την  η κατάρτιση τεχνικής έκθεσης με τα ευρήματα της έρευνας, χαρτογράφηση και περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων διαχείρισης, και το σχετικό πρωτόκολλο παρακολούθησης. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013.
Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2014
 • «EcotourismTrails» – «Differentiation of tourist product: Eco-tourism trails in the cross-border area for the promotion of alternative tourism».Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο στο οποίο μετέχει η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, σε συνεργασία με το Δήμο Νεστορίου και το Δήμο Κορυτσάς. Ο γενικός στόχος του έργου EcoTrails είναι η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού και η προώθηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μέσω της ανάδειξης της άγριας πανίδας, ως μέσο για την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων.
Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη  
 • LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333). Το έργο υλοποιείται στο Νομό Καστοριάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς) που είναι και ο επικεφαλής εταίρος και την Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ). Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Νομό Καστοριάς, δίνοντας έμφαση τόσο στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αρκούδες, όσο και στις ζημιές που προκαλεί η αρκούδα σε ζωική και φυτική παραγωγή. Η προβλεπόμενη διάρκεια του είναι 1/10/2010 έως 31/03/2015. 
 • LIFE ARCPIN (LIFE12 NAT/GR/000784). Στόχος του έργου LIFE ARCPIN, με ορίζοντα δράσης μέχρι τον Ιούνιο του 2017, είναι η βελτίωση και διαχείριση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή εφαρμογής του (νομός  Γρεβενών και μέρος του νομού Ιωαννίνων που περιλαμβάνει την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, με έμφαση στις περιοχές μόνιμης ή εποχιακής παρουσίας αρκούδας), ενώ για την υλοποίησή του συνεργάζονται η περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ο Δήμος Γρεβενών, ο Φορέας Διαχείρισης των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου και η «Αναπτυξιακή Γρεβενών.
 • ALPINE: Κύριος στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των χαμηλής ισχύος, ενεργειακά αποδοτικών δικτύων αισθητήρων σε συνδυασμό με μια σειρά από υψηλού επιπέδου εργαλεία προγραμματισμού, που είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο. H αξιολόγηση των αισθητήρων θα γίνει με τη βοήθεια των δύο πιλοτικών εφαρμογών, μία στον τομέα της υδρολογικής διαχείρισης και μία στον τομέα της διαχείρισης αρκούδας και λύκου. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έχει εγκριθεί για οικονομική στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίαςστο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ).
 • «Επιστημονική παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων στις Προστατευόμενες Περιοχές του Αχέροντα και του Καλαμά». Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι υπεύθυνη για την απογραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των σημαντικότερων ειδών θηλαστικών και των οικοτόπων τους εντός των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης τους. 
 • «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των  θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» .Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ είναι υπεύθυνη για την απογραφή και για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του λύκου και των σημαντικότερων βιοτόπων του στην Ελλάδα. Επίσης για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου για την μελλοντική παρακολούθηση του λύκου στην Ελλάδα, καθώς και για την υποβολή συστάσεων για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης του.


 

δράσεις