Αναζήτηση Οικονομικών Προσφορών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

10 Χρόνια ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας (We are All Citizens)
Δράση 3 – Δημόσιος απολογισμός ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ για τα δέκα χρόνια δράσης της 

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» αναζητά οικονομικές προσφορές για ανάθεση υπηρεσιών και προμήθειας με αντικείμενο την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και λευκώματος, στο πλαίσιο του έργου 10 Χρόνια ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας (We are All Citizens).
Παρακαλώ αποστείλετε τις οικονομικές προσφορές σας με e-mail στη διεύθυνση communication@callisto.gr μέχρι και την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την ανάθεση υπηρεσιών/προμηθειών.

Α. Έκδοση Λευκώματος
Έκδοση λευκώματος σε 1.000 αντίτυπα με διαστάσεις: 21 Χ 29 cm, σελίδες 40 + εξώφυλλο ή 48 + εξώφυλλο, βιβλιοδεσία: ραφτό, τετραχρωμία
Προθεσμία παράδοσης: 18/04/2016

Β. Έκδοση Φυλλαδίου
Έκδοση φυλλαδίου σε 5.000 αντίτυπα (4.000 στα ελληνικά + 1.000 στα αγγλικά), με διαστάσεις: 14,5 Χ 20,5 cm, σελίδες 8 ή 12, βιβλιοδεσία: καρφίτσα, τετραχρωμία
Προθεσμία παράδοσης: 28/03/2016

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

εφημερίδα

Παλαιότερα Νέα