Λύγκας

Μεγάλα Σαρκοφάγα

 

γκρίζος λύκος Λύγκας Τσακάλι

Τα μεγάλα σαρκοφάγα, ζώα, δηλαδή, όπως η αρκούδα, ο λύκος, ο λύγκας και το τσακάλι, δεν είναι μόνο ισχυρά σύμβολα της άγριας ζωής, αλλά και εξαιρετικοί βιολογικοί δείκτες της υγείας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Η διατήρηση των πληθυσμών και βιοτόπων τους προϋποθέτει την ανοχή του ανθρώπου και τη  διατήρηση ζωντανών οικοσυστημάτων σε εκτεταμένες περιοχές. Η ύπαρξη των ειδών αυτών σε μια περιοχή, λοιπόν, «πιστοποιεί» με μία έννοια ότι, εκτεταμένα και κρίσιμης σημασίας οικοσυστήματα (δασικά, ορεινά, αγροτικά) βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα προστασίας των ειδών αυτών, που ως θηρευτές καταλαμβάνουν υψηλή θέση στην τροφική αλυσίδα, έχουν παράπλευρες ευεργετικές συνέπειες και σε άλλα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η προστασία τους, δηλαδή, δεν αφορά μόνο τα είδη αυτά, αλλά, επιπλέον, υπηρετεί ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους!


καφέ αρκούδα

γκρίζος λύκος

Τσακάλι